Εμείς

Από το 1985 η επιχείρηση δραστηριοποιείται στο ΣΟΚΑΡΑ Ηρακλείου Κρήτης.

Από το 1998 σχεδιάζει και κατασκευάζει ελαιοραβδιστικά περιστροφικής κίνησης. Το 2008 σχεδίασε και κατασκεύασε την έκκεντρη παλμική ελαιοραβδιστική βέργα τύπου X36 την οποία και διαθέτει μέχρι σήμερα στην αγορά της Ελλάδος, καθώς και λέβητες πολλαπλής καύσης πυρήνα - ξύλου - πέλετ με αυτόματη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών, τριών δρόμων.